transp
transp
transp
transp
transp

Resebyråförsäljningen oförändrad

Siffrorna för årets första tertial visar att resebyråförsäljningen ligger kvar på samma nivå som under fjolåret.

Online- och privatresebyråerna minskar med 3%, medan detta uppvägs av en något ökad affärsreseförsäljning.

Studera siffrorna och läs mer under Försljningsstatistik.

SRF 2012-05-22
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2015-03-15
Allt fler länder kräver PNR-uppgifter
EU skyndar på behandlingen av ett nytt direktiv. Mexiko, Ar ...

 2015-03-04
Flygstrejk
Vilka rättigheter har passagerarna när pilotstrejken mot No ...

 2015-02-12
Bankernas interchange-avgifter begränsas
Rådet och parlamentet har nyligen kommit överens om att de ...

 2015-02-11
Paketresedirektivet
Förhandlingar har inletts mellan ministerrådet och parlamen ...

 2015-01-29
Resebyråförsäljningen 2014
på samma nivå som 2013 men med viss omfördelning mellan aff ...

 2015-01-22
Ryanair får medhåll av EU-domstolen
Ryanair har rätt att avtalsmässigt förbjuda screen scraping

 2015-01-21
TRAC får inga pengar
Myndighetens besked idag innebär en omfattande minskning av ...

 2015-01-16
Resor till Egypten
UD har ytterligare lättat på sina reseråd avseende Egypten

 2015-01-12
Högsta Domstolen slår fast
att en resebyrå oftast agerar som mellanman vid förmedling ...

 2015-01-11
EU underkänner statsstöd till Cyprus Airways
Alla flygningar har stoppats och beslut har fattats att fly ...

 2015-01-01
Endast 18 % känner till sina rättigheter
En enkät visar att kunskapen om passagerares rättigheter är ...

 2015-01-01
Konkurrensproblem inom hotellsektorn?
Konkurrensverket utreder om Booking.com:s paritetsavtal med ...

 2015-01-01
Resor till Egypten - ändrad avrådan
UD har lättat något på sin avrådan från resor till delar av ...

2015
2014
2013
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp