transp
transp
transp
transp
transp

Resebyråförsäljningen oförändrad

Siffrorna för årets första tertial visar att resebyråförsäljningen ligger kvar på samma nivå som under fjolåret.

Online- och privatresebyråerna minskar med 3%, medan detta uppvägs av en något ökad affärsreseförsäljning.

Studera siffrorna och läs mer under Försljningsstatistik.

SRF 2012-05-22
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2014-12-19
Tvärpolitisk grupp för rese- och turistfrågor
Rese- och turistfrågor får ett ökat fokus inom EU-parlament ...

 2014-12-18
Nytt paketresedirektiv
Förslaget till nytt EU-direktiv läggs nu fram för förhandli ...

 2014-12-13
Svarta listan uppdaterad
EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen h ...

 2014-11-21
Resor till Turkiet
UD skärper avrådan för resor till vissa delar av Turkiet

 2014-11-13
SRF antar UNWTO:s etiska kod för turism
Vid en ceremoni i Zagreb undertecknade SRF:s ordförande, Ch ...

 2014-11-13
IATA Update Session
måndagen den 24 november 2014 - PÅMINNELSE

 2014-11-13
Nya SRF-medlemmar
Sedan halvårsskiftet har SRF fått sex nya medlemmar, vilka ...

 2014-10-19
Marknadsdata 2013
för resebyråer och researrangörer kan nu studeras under Sta ...

 2014-10-13
Resor till Jordanien
UD avråder från resor till gränsområdet till Syrien och Irak

 2014-10-10
Resor till Gaza
UD avråder från alla resor till Gaza.

 2014-10-02
Resor till Senegal
UD avråder från resor till regionen Casamance i Senegal

 2014-09-23
Försäljningen via resebyråerna minskade
under det senaste tertialet (maj-augusti)

 2014-09-21
En flygnings ankomsttid
har av EU-domstolen bestämts vara den tidpunkt då en av fly ...

 2014-08-21
Resor till Sierra Leone, Guinea och Liberia
UD avråder från alla resor till Sierra Leone och Guinea. Sa ...

 2014-08-15
UD utökar avrådan för resor till Ryssland
till att omfatta gränsområden mot Ukraina

 2014-08-04
Ska resebyråer behöva utse uppgiftsskyddsombud?
Parlamentet går längre än kommissionen och föreslår att för ...

 2014-08-04
Extra kortavgifter
kan komma att förbjudas inom hela EU

 2014-08-04
EU godkänner statsstöd
till LOT enligt nya riktlinjer för statsstöd…

 2014-07-29
Resor till Libyen
UD uppmanar svenskar att lämna Libyen

 2014-07-12
Resor till Gaza
Med anledning av säkerhetsläget uppmanar UD alla svenskar a ...

 2014-06-17
DOT godkänner NDC på vissa villkor
Amerikanska Department of Transportation (DOT), har nyligen ...

 2014-06-15
Nya medlemmar hälsas välkomna till SRF
Sedan årsskiftet har SRF fått tio nya medlemmar

 2014-06-13
Resor till Malaysia
UD avråder från resor till delar av östra Sabah på Borneo

 2014-06-12
Resor till Irak
UD skärper avrådan från resor till Irak

 2014-05-25
Privatreseförsäljningen mattas av
De svenska resebyråernas försäljning av resor ligger kvar p ...


 2014-04-30
Rättelse gällande visum till Egypten
Visumavgiften höjs från 15 USD till 25 USD.

 2014-04-27
Egypten höjer avgiften för visum med 52 %
från 25 till 38 euro den 1 maj.

 2014-04-27
Nya ADM-regler från 1 juni
Resebyråer får endast 15 dagar på sig att granska krav

 2014-04-14
För inresa i Turkiet måste
ett svensk pass vara giltigt minst 6 månader efter utresan

 2014-04-14
Resor till Ukraina
UD skärper avrådan från resor till regionerna Charkiv, Done ...

 2014-04-12
Svarta listan uppdaterad
EU:s lista över flygbolag som inte får verka inom unionen h ...

 2014-04-09
Vid SRF:s årsmöte 2014
den 8 april på Kungliga Myntkabinettet förrättades val av s ...

 2014-04-09
SRF kräver rätt för researrangörer
att vända sig mot flygbolagen med regressrätt

 2014-04-09
Paketresedirektivet
SRF vänder sig till regeringen efter behandlingen i parlame ...

 2014-03-26
SRF:s årsmöte
äger rum tisdagen den 8 april 2014

 2014-03-17
Resor till Egypten
UD har skärpt avrådan från resor till Egypten att gälla all ...

 2014-03-02
Resor till Ukraina
UD avråder från alla resor till Krim och icke nödvändiga re ...

 2014-02-27
Behöver konsumentskyddet stärkas – vem betalar?
Den frågar ställer vi på TUR-mässan. Svarar gör Anna Maria ...

 2014-02-21
Turistskatt i Dubai
ECTAA vädjar till Dubai att skjuta upp införandet av turist ...

 2014-02-20
Resor till Ukraina
UD avråder tills vidare från icke nödvändiga resor till Ukr ...

 2014-02-20
Resor till Libanon
Säkerhetsläget har försämrats, varför UD beslutat att delv ...

 2014-02-18
EU vill försämra för arrangörerna
Parlamentet har röstat igenom ett antal mycket märkliga bes ...

 2014-02-03
IATA och Open Allies
är överens om vissa villkor för ett godkännande av resoluti ...

 2014-02-03
Rätt att ta ut avgift för incheckat bagage
Generaladvokaten menar att flygbolag har rätt att ta ut en ...

 2014-01-22
Resebyråförsäljningen 2013
De svenska resebyråernas försäljning tog ett skutt uppåt un ...

 2014-01-10
Enbart tidsbokning för pass och id-kort
I Stockholms län gäller enbart tidsbokning fr.o.m. 13 janua ...

 2014-01-08
Resebyråns ansvar prövas
Denna principiellt viktiga fråga tas upp både i Danmark och ...

 2014-01-08
Resenärsrättigheter diskuteras i parlamentet
SRF följer noga diskussionerna om flyg- och paketresenärers ...

2014
2013
2012
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp