transp
transp
transp
transp
transp

Resebyråförsäljningen oförändrad

Siffrorna för årets första tertial visar att resebyråförsäljningen ligger kvar på samma nivå som under fjolåret.

Online- och privatresebyråerna minskar med 3%, medan detta uppvägs av en något ökad affärsreseförsäljning.

Studera siffrorna och läs mer under Försljningsstatistik.

SRF 2012-05-22
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2015-11-07
Estonian Air ställer in betalningarna
8 november tas alla flygningar över av Nordic Aviation Group

 2015-10-28
Island inför skattskyldighet
för resebyråer 2016, även utländska.

 2015-10-27
Det nya paketresedirektivet
har slutligen antagits i och med dagens beslut i parlamentet

 2015-10-27
Widerøe debiterar extra avgifter
vid bokning av biljetter genom GDS-systemen

 2015-10-05
Resor till Tunisien
UD ändrar sin avrådan - från hela till delar av landet.

 2015-10-05
Resor till Turkiet
UD har utökat sin avrådan från resor till fler områden i Tu ...

 2015-08-26
Parlamentet önskar svar om Lufthansas tilltag
att ta ut en extra avgift vid bokningar via GDS:er och därm ...

 2015-08-25
Kan konkurrensreglerna stoppa Lufthansa?
DRV vänder sig till konkurrensmyndigheten

 2015-08-18
Paketresedirektivet snart i hamn
En överenskommelse om ett nytt paketresedirektiv har nåtts ...

 2015-08-18
Striktare tillämpning
av flygpassagerares rättigheter. EU-kommissionen har samman ...

 2015-08-17
Tydligare villkor för den som hyr bil
EU-kommissionen har kommit överens med biluthyrare om bättr ...

 2015-08-10
Prishöjningar på grund av kostnadsökningar
Hur kan arrangören kompensera sig för plötsliga kostnadsökn ...

 2015-08-10
Försäkringsförmedling – nytt direktiv
Ska resebyråer och researrangörer behöva registrera sig för ...

 2015-08-06
Resor till Turkiet
UD har idag utökat sin avrådan från resor till delar av Tur ...

 2015-07-24
ECTAA har idag anmält Lufthansa
till EU-kommissionen med anledning av flygbolagets beslut a ...

 2015-07-11
Resor till Tunisien
UD väljer att utöka sin avrådan från resor till Tunisien

 2015-06-28
Listan över flygbolag som inte får verka inom EU
har uppdaterats och gäller från och med idag

 2015-06-25
SRF-seminarier hösten 2015
med inriktning på resejuridik och moms för resebranschen

 2015-06-25
Allmän uppgiftsskyddsförordning
heter det förslag om skydd för personuppgifter som rådet nu ...

 2015-06-25
SRF opponerar sig mot förslag
om att resebyråer ska samla in PNR-uppgifter

 2015-06-17
Ny utbildning i hållbar turism
som riktar sig till branschen startar i höst

 2015-06-17
Minst 250 nya TRAC-resekonsulter behövs per år
enligt den undersökning som SRF gjort

 2015-06-17
Plan för samverkan vid en katastrof utomlands
SRF har deltagit i ett arbete som utmynnat i en ny plan för ...

 2015-06-02
Lufthansa höjer priset
vid bokning via GDS:er och resebyråer

 2015-05-28
Resebyråförsäljningen ökade
under årets fyra första månader med

 2015-05-17
Seminarium i resejuridik
Det finns några få platser kvar till SRF:s seminarium i res ...

 2015-05-14
Resor till Burundi
UD avråder från alla resor till Burundi

 2015-04-26
Resor till Nepal
UD avråder från icke nödvändiga resor till Nepal

 2015-04-16
Nya styrelseledamöter i SRF
Vid SRF:s årsmöte på Nordiska Museet valdes ny styrelse för ...

 2015-04-16
SRF anordnar seminiarium i resejuridik
den 28 maj 2015. Läs mer om detta och anmäl dig via länken ...

 2015-04-08
Tomas G Olsson lämnar över stafettpinnen
för SRF vid nästa årsskifte

 2015-04-01
EuroLOT upphörde
med alla flygningar den 31 mars 2015

 2015-03-15
Allt fler länder kräver PNR-uppgifter
EU skyndar på behandlingen av ett nytt direktiv. Mexiko, Ar ...

 2015-03-04
Flygstrejk
Vilka rättigheter har passagerarna när pilotstrejken mot No ...

 2015-02-12
Bankernas interchange-avgifter begränsas
Rådet och parlamentet har nyligen kommit överens om att de ...

 2015-02-11
Paketresedirektivet
Förhandlingar har inletts mellan ministerrådet och parlamen ...

 2015-01-29
Resebyråförsäljningen 2014
på samma nivå som 2013 men med viss omfördelning mellan aff ...

 2015-01-22
Ryanair får medhåll av EU-domstolen
Ryanair har rätt att avtalsmässigt förbjuda screen scraping

 2015-01-21
TRAC får inga pengar
Myndighetens besked idag innebär en omfattande minskning av ...

 2015-01-16
Resor till Egypten
UD har ytterligare lättat på sina reseråd avseende Egypten

 2015-01-12
Högsta Domstolen slår fast
att en resebyrå oftast agerar som mellanman vid förmedling ...

 2015-01-11
EU underkänner statsstöd till Cyprus Airways
Alla flygningar har stoppats och beslut har fattats att fly ...

 2015-01-01
Endast 18 % känner till sina rättigheter
En enkät visar att kunskapen om passagerares rättigheter är ...

 2015-01-01
Konkurrensproblem inom hotellsektorn?
Konkurrensverket utreder om Booking.com:s paritetsavtal med ...

 2015-01-01
Resor till Egypten - ändrad avrådan
UD har lättat något på sin avrådan från resor till delar av ...

2015
2014
2013
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp